Se kotimainen yksityinen tiilenvalmistaja

Kiertotalous – käytämme – kierrätämme – hyödynnämme