Se kotimainen yksityinen tiilenvalmistaja

RT 60 Luonnonvalkoinen kasarmi