Se kotimainen yksityinen tiilenvalmistaja

Tiilitietoa

Raikkonen Oy on suomalainen perheyhtiö, joka valmistaa savesta polttamalla keraamisia tiiliä. Poltettu savitiili on terveellinen, lämmönvarauskykyinen, ääneneristävä, palonkestävä ja ympäristöystävällinen sekä kemiallisilta ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan erittäin kestävä. Erilaiset väri- ja pintavaihtoehdot mahdollistavat yksilöllisen, näyttävän, arvonsa hyvin säilyttävän ja ympäristöön sopivan rakennuskokonaisuuden.

VALMISTUS JA RAAKA-AINEET

Tiilien raaka-aineina käytetään savea, hiekkaa, sahanpurua sekä muita maaperäisiä aineita. Tiilet poltetaan tunneliuunissa 1035…1100oC:een lämpötilassa. Valmis tiili on terveellinen ja säätelee huokoisuutensa avulla automaattisesti huoneilman kosteustasapainoa. Jatkuva laadunvalvonta takaa raaka-aineiden, valmistuksen ja tuotteiden hyvän laadun.

TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA

Puristuslujuus tiilityypeittäin 16…50 MN/m2 Reikätiilien tiheys 1200…1600 kg/m2 Vedenimukyky ja -nopeus vaihtelevat polttoasteen ja käytettyjen raaka-aineiden mukaan: – imukyky ka 8…17% -nopeus 1…5 kg/m2 min Lämpötilakerroin -pituuden 5 x 10 -6 1/oC -muurattu rakenne 6 x 10 -6 1/oC Palotekninen luokka A Lämmönvarauskyky: tulisijassa käytetty poltettu tiili varastoi lämpöä paljon ja luovuttaa sitä pitkään ja hitaasti Pakkasenkestävyys: standardin SFS 5513 vaatimusten mukainen Ulkopuolinen tarkastaja määrittää tuotteista puolivuosittain standardin SFS 5513 mukaisesti pakkasenkestävyyden, vedenimukyvyn, tiheyden, mitat, poikkeaman keskikorkeudesta (käyryys), puristuslujuuden ja vedenimunopeuden.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

Poltetut tiilet valmistetaan puhtaista luonnonmateriaaleista ja ne rasittavat ympäristöä elinkaarensa aikana erittäin vähän.

KIERRÄTETTÄVYYS

Poltettu tiili voidaan kierrättää 100-prosenntisesti. Puretut tiilet muurataan uudelleen, murskataan raaka-aineeksi tai käytetään teollisuuden lisäaineena, tennis- ja urheilukenttien päällysteaineena, raakamurskeena jne.

PÄÄSTÖT

Tuotannon päästöt rajoittuvat tiilen polttoon ja kuivaukseen käytetyn energian aiheuttamiin ilmanpäästöihin. Valmistusprosessin hukkaenergia hyödynnetään tuotannossa. Osa savukaasujen rikkidioksidista sitoutuu tiilen polttoprosessissa, joten rikkidioksidiarvot ovat ympäristöviranomaisten asettamia öljynpolttoarvoja pienemmät.